аЯрЁБс>ўџ &ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџ( !"#$%ўџџџўџџџ)ўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF€9Gўкв'@WorkbookџџџџџџџџЋFSummaryInformation(џџџџАDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџє ЋЭЩРсАСт\p Mantenimiento BАaР=œЏМ=h\:О#8X@"Зк1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1м МArial1ШArial1ШџArial1мzCalibri1м zCalibri1мzCalibri1м4МzCalibri1м МzCalibri1м4zCalibri1м>МzCalibri1м>zCalibri1мzCalibri1м<zCalibri1м?МzCalibri1м zCalibri1мzCalibri1h>МzCambria1,>МzCalibri1>МzCalibri1мМzCalibri1ШџzArial"$"#,##0;\-"$"#,##0"$"#,##0;[Red]\-"$"#,##0"$"#,##0.00;\-"$"#,##0.00#"$"#,##0.00;[Red]\-"$"#,##0.005*0_-"$"* #,##0_-;\-"$"* #,##0_-;_-"$"* "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=,8_-"$"* #,##0.00_-;\-"$"* #,##0.00_-;_-"$"* "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-Є"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!Ѕ"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)"І"$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'Ї""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\).Ј)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)7Љ2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_)6Њ1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)?Ћ:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)рѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР р €Р рѕџ Д– рѕџ ДЏ рѕџ Дš рѕџ Д– рѕџ Д› рѕџ ДЏ рѕџ Д– рѕџ Д рѕџ ДЋ рѕџ Д– рѕџ ДЌ рѕџ ДЏ р ѕџ ДБ р ѕџ Д р ѕџ ДЋ р ѕџ ДЗ р ѕџ ДБ р ѕџ ДЏ р ѕџ ДЊ р ѕџ ”— — ‰ р ѕџ ”ffППЗ р ѕџ д`Р рѕџ єР р ѕџ ДБ р ѕџ ДŠ р ѕџ ДЙ р ѕџ ДЖ р ѕџ ДБ р ѕџ ДЕ рѕџ ”— — Џ рѕџ Д­ рЋѕџ јР рЉѕџ јР рЊѕџ јР рЈѕџ јР рѕџ ДЋ рѕџ œЗЗš р ѕџ јР рѕџ ”ПП‰ рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ дP€Р рѕџ дP Р рѕџ д €Р рѕџ дaБР р"x? р(x р(Р р*x? р(Р р(x р(А@ @ Р р(И@ @ Р рИ@ @ Р рА@ @ Р р(Д@ @ Р ||In\np}A} #,##0.00ef;_(@_) }A} #,##0.00ef;_(@_) }A} #,##0.00ef;_(@_) }A} #,##0.00ef;_(@_) }A} #,##0.00ef;_(@_) }A} #,##0.00ef ;_(@_) }A} #,##0.00ЬL;_(@_) }A} #,##0.00ЬL;_(@_) }A} #,##0.00ЬL;_(@_) }A} #,##0.00ЬL;_(@_) }A} #,##0.00ЬL;_(@_) }A} #,##0.00ЬL ;_(@_) }A} #,##0.0023;_(@_) }A} #,##0.0023;_(@_) }A} #,##0.0023;_(@_) }A} #,##0.0023;_(@_) }A} #,##0.0023;_(@_) }A}! #,##0.0023 ;_(@_) }A}" aџ#,##0.00ЦяЮџ;_(@_) }‘}# њ}џ#,##0.00ђђђџ;_(@_) џ џ џ џ}‘}$ #,##0.00ЅЅЅџ;_(@_) ???џ ???џ ???џ ???џ}A}% њ}џ#,##0.00џ€џ;_(@_) }A}: #,##0.00;_(@_) }-}& #,##0.00}A}' #,##0.00;_(@_) }A}( #,##0.00;_(@_) }A}) #,##0.00;_(@_) }A}* #,##0.00;_(@_) }A}+ #,##0.00;_(@_) }A}, #,##0.00 ;_(@_) }‘}- ??vџ#,##0.00џЬ™џ;_(@_) џ џ џ џ}A}. œџ#,##0.00џЧЮџ;_(@_) }A}3 œeџ#,##0.00џыœџ;_(@_) }x}4џџЬџ#,##0.00ВВВџџыœџ;_(ВВВџџ ВВВџџ ВВВџџ}‘}6 ???џ#,##0.00ђђђџ;_(???џ ???џ ???џ ???џ}-}7 џџ#,##0.00}-}8 џ#,##0.00}-}9 #,##0.00}A}; #,##0.00џ?;_(}A}< #,##0.0023;_(}U}= #,##0.00;_( “20% - Щnfasis1’O’џ20% - Щnfasis1 efлхёџ џ%“20% - Щnfasis2’O’"џ20% - Щnfasis2 efђнмџ џ%“20% - Щnfasis3’O’&џ20% - Щnfasis3 efъёнџ џ%“20% - Щnfasis4’O’*џ20% - Щnfasis4 efхрьџ џ%“20% - Щnfasis5’O’.џ20% - Щnfasis5 efлюѓџ џ%“20% - Щnfasis6’O’2џ20% - Щnfasis6 ef§щйџ џ%“40% - Щnfasis1’O’џ40% - Щnfasis1 ЬLИЬфџ џ%“40% - Щnfasis2’O’#џ40% - Щnfasis2 ЬLцЙИџ џ%“40% - Щnfasis3’O’'џ40% - Щnfasis3 ЬLзфМџ џ%“40% - Щnfasis4’O’+џ40% - Щnfasis4 ЬLЬРкџ џ%“40% - Щnfasis5’O’/џ40% - Щnfasis5 ЬLЖншџ џ%“40% - Щnfasis6’O’3џ40% - Щnfasis6 ЬLќеДџ џ%“60% - Щnfasis1’O’ џ60% - Щnfasis1 23•Гзџ џџџџ%“60% - Щnfasis2’O’$џ60% - Щnfasis2 23й—•џ џџџџ%“60% - Щnfasis3’O’(џ60% - Щnfasis3 23Тжšџ џџџџ%“60% - Щnfasis4’O’,џ60% - Щnfasis4 23ВЁЧџ џџџџ%“ 60% - Щnfasis5’O’0џ60% - Щnfasis5 23“Энџ џџџџ%“!60% - Щnfasis6’O’4џ60% - Щnfasis6 23њРџ џџџџ%“ "Buena’=’џBuena џЦяЮџ џaџ%“ #Cсlculo’y’џCсlculo џђђђџ џњ}џ%џџџџџџ џџ“$Celda de comprobaciѓn’•’џCelda de comprobaciѓn џЅЅЅџ џџџџ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“%Celda vinculada’S’џCelda vinculada џњ}џ%џџ€џ“& Encabezado 4’?’џ Encabezado 4 I}џ%“ 'Щnfasis1’C’џЩnfasis1 OНџ џџџџ%“ (Щnfasis2’C’!џЩnfasis2 РPMџ џџџџ%“ )Щnfasis3’C’%џЩnfasis3 ›ЛYџ џџџџ%“ *Щnfasis4’C’)џЩnfasis4 €dЂџ џџџџ%“ +Щnfasis5’C’-џЩnfasis5 KЌЦџ џџџџ%“ ,Щnfasis6’C’1џЩnfasis6 ї–Fџ џџџџ%“ -Entrada’y’џEntrada џџЬ™џ џ??vџ%џџџџџџ џџ“. Incorrecto’G’џ Incorrecto џџЧЮџ џœџ%“/€џ’&’џMillares“0€џ’.’џ Millares [0]“1€џ’"’џMoneda“2€џ’*’џ Moneda [0]“ 3Neutral’A’џNeutral џџыœџ џœeџ%“€џ’"’џNormal“ 4Notas’d’ џNotas џџџЬџџВВВџџВВВџџВВВџ џВВВџ“5€џ’*’џ Porcentual“ 6Salida’w’џSalida џђђђџ џ???џ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“7Texto de advertencia’O’ џTexto de advertencia џџџ%“8Texto explicativo’I’5џTexto explicativo џџ%“ 9Tэtulo’3’џTэtulo I}џ%“ :Tэtulo 1’E’џTэtulo 1 I}џ%OНџ“ ;Tэtulo 2’E’џTэtulo 2 I}џ%џ?ЈРоџ“ <Tэtulo 3’E’џTэtulo 3 I}џ%23•Гзџ“ =Total’M’џTotal џ%OНџOНџŽXŽTableStyleMedium9PivotStyleLight16’т8џџџџџџџџџџџџ€€€€€€€€€ссс€€€™™џ™3fџџЬЬџџffџ€€fЬЬЬџ€џџџџџџ€€€€€џЬџЬџџЬџЬџџ™™Ьџџ™ЬЬ™џџЬ™3fџ3ЬЬ™ЬџЬџ™џfff™–––3f3™f333™3™3f33™333\џџџ`…A3Reporte de FormatosššЃЃŒ"4ЎССыќ’J;29109TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIONIConvenios de coordinaciѓn, de concertaciѓn con el sector social o privadoLGTA70F1_XXXIII1427121314126975126973126974126984126978126969126970126971126972126976126979126980126981126982126985126986126983126977126987126988126989 Tabla Campos EjercicioPeriodo que se informaTipo de convenioFecha de firma del convenio-Unidad Administrativa responsable seguimiento*Nombre(s) con quiщn se celebra el convenio0Primer Apellido con quiщn se celebra el convenio1Segundo Apellido con quiщn se celebra el convenio-Razѓn social con quiщn se celebra el convenioObjetivo(s) del convenio.Tipo y fuente de los recursos que se emplearсnInicio Periodo de vigenciaTщrmino Periodo de vigencia0Fecha de publicaciѓn en DOF u otro medio oficialHipervэnculo al documento-Hipervэnculo al documento con modificaciones Fecha de validaciѓn(Сrea(s) responsable(s) de la informaciѓnAёoFecha de actualizaciѓnNotaAёo 20169DURANTE ESTE AбO NO SE REALIZARON CONVENIOS DE ESTE TIPO Direcciѓn JuridicaџB. Ћ. н.в%/m/b0 _1TE2:cc––Bх››ŒŒ ЋЭЩР e?F dќЉёвMbP?_*+‚€%џСƒ„&ш?'ш?(№?)№?M Brother DCP-8150DN Printer (Coм, “ъ odXXLetter|&Јtіњіњф И pмXўџ7 к ''''  ТИ,@в''''џџџџdЬЬЬArialdЬЬЬArialdЬЬЬArialdњі'фSecretarioACI-ARV$ѕџџџArialџџџ' SPANISHМ 'Ј'PRIVџDCP-8150DN?!єЮ‰Ю‰Ю‰Ю‰Ё"d,,р?р?œ&œU } %} ’} Ж<} m} ’'} $$} $(} л)} л%} I} I'} m} } ’(} ’} $'} ’} m!} } } } $ џ ,ў€@џ @џ @€@ў€@џ€@§ § >§ >§ >§ ?§ ?§ ?§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @ § @ § @§ @§ @ § @ § @ § @ § @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @§ @ § @!§ A"О.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB§ C#§ C$§ C%§ C&§ C'§ C(§ C)§ C*§ C+§ C,§ C-§ C.§ C/§ C0§ C1§ C2§ C3§ C4§ C5§ C6§ C7~ D€Ÿ@§ E8§ F9О GGGGGGGGGGGGG~ Hрнф@§ E:НD€Ÿ@Hрнф@Dз>Œ**&&@&>Ж@H‹‹J™$ хggџџџџD ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0€8@P ` lxфUAIPUAIP@€еvZ€“в@€Œва]УвўџеЭеœ.“—+,љЎ0ФHP X`hp x ˜ф Reporte de Formatos Hojas de cсlculoўџ џџџџ РF/Hoja de cсlculo de Microsoft OffCompObjџџџџџџџџџџџџ{џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџice Excel 2003Biff8Excel.Sheet.8є9Вq